همانطور که در بخش فویل‌های آلومینیومی چاپ‌پذیر به آن اشاره شد، فویل آلومینیومی رنگی در ابتدا باید خاصیت چاپ‌پذیری داشته باشد. فویل‌هایی که این خاصیت را دارند سطح‌شان عاری از هرگونه چربی و آلودگی می‌باشد و معمولاً برای افزایش کیفیت چاپ در ابتدا یک لایه پرایمر بر روی سطح فویل اعمال می‌گردد و پس از خشک شدن پرایمر، می‌توان رنگ را چه به صورت تون پلات (یکدست یکرنگ) و چه به صورت چاپ طرح‌دار به کمک کلیشه بر روی سطح اعمال کرد.