فویل‌های لبنی معمولاً به صورت فویل های لاک داری هستند که بر روی آنها چاپ انجام شده است. این فویل‌ها از سمتی که لاک‌دار هستند کاملاً بهداشتی بوده چرا که لاک مورد استفاده در آنها لاک فود گرید می‌باشد که این لاک مستقیماً در تماس با لبنیات مورد بسته‌بندی قرار می‌گیرد. سمت دیگر این فویل‌ها چاپ های عمومی یا اختصاصی وجود دارد.