فویل آلومینیوم ظروف غذا با توجه به ظرف غذایی که قرار است با آن تولید شود، دستگاه پرس و قالب تولید ظرف غذای مربوطه در عرض و ضخامت متغیر می‌باشد. اما در تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ضخامت 50 میکرون با عرض 240 میلیمتر به عنوان فویل مورد استفاده در تولید ظرف تک پرس آلومینیومی مرسوم می‌باشد.