فویل آلومینیوم لاک‌دار مورد استفاده در صنایع‌ غذایی فویل آلومینیومی است که بر روی آن لاک فود گرید اعمال شده است. این لاک‌ها بر دو نوع لاک PS  و لاک PP می‌باشند.